Klachtenregeling

We streven naar een hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening. Wanneer u onverhoopt toch niet tevreden bent over ons werk of over onze declaratie, dan kunt u dit aan ons laten weten volgens de procedure die is vastgelegd in deze klachtenregeling. Wij trachten uw klacht op constructieve wijze en binnen een redelijke termijn af te handelen.

Bekijk